Så här jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet invävt i uppdraget

Trovärdighet är Sveriges Radios viktigaste valuta, det är med den vi bibehåller lyssnarnas höga förtroende. Det är främst genom kvaliteten på vår journalistik och vårt innehåll som förtroendet skapas, men hur vi producerar programmen och skapar vårt innehåll är också av stor vikt. Publiken måste kunna lita på att vi verkar för att öka hållbarheten i hela företaget. Publikens förtroende är en viktig motor för vårt hållbarhetsarbete. 

En hållbar arbetsplats är grunden för allt.

Vi har länge jobbat med den sociala hållbarheten på företaget. Här har vi fokus på tre områden: arbetsmiljö, fler perspektiv och kompetensutveckling. Alla tre områden har som mål att öka den anställdas möjlighet till ett hållbart arbetsliv. I praktiken betyder det en arbetsmiljö som är inkluderande och respektfull, där medarbetarens kompetensutveckling stärker personens frihet och möjlighet att utvecklas inom företaget. Men vi behöver också stärka vårt förlängda arbetsgivaransvar gentemot de tjänster vi anlitar och medarbetarna på företag som vi samarbetar med. De krav vi ställer på leverantörer som vi köper stora mängder produkter från, exempelvis elektronik, är särskilt viktiga. Gradvis kommer vi att ställa allt högre krav på våra underleverantörers hållbarhetsarbete – och att de i sin tur säkerställer att deras underleverantörer behandlar sina anställda väl.

Vi har självklart också ett stort miljö- och klimatarbete.

Vi har nyligen gjort en fördjupad klimatmätning för att identifiera våra klimatavtryck och omfattningen av dessa. Med utgångspunkt i mätningen kommer vi kunna se på vilka områden som behöver prioriteras för att minska klimatavtrycket. Vissa saker är svåra att helt sluta med, journalister behöver till exempel snabbt vara på plats där det händer och vi kan därför inte helt sluta flyga. Vi kan däremot minska vårt resande där det är möjligt, och se till att vi i möjligaste mån väljer miljövänligare transportmedel. 

Vi behöver göra det tillsammans, allihop.

Hållbarhet gäller oss alla, oavsett arbetsplats. Vi behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Därför satsar Sveriges Radio stort på en kunskapshöjning inom hållbarhet, vilka mål vi strävar mot, för att alla ska förstå hur vårt arbete bedrivs och hur varje enskild medarbetare kan bidra för att vi ska nå målen.

Och hur är det med journalistiken?

Allt innehåll skapas i självständiga publicistiska delar av företaget. Hållbarhetsarbetet på Sveriges Radio är skilt från den publicistiska verksamheten som fritt ska kunna granska vårt hållbarhetsarbete på samma sätt som allting annat i samhället.

Välkommen att jobba mot en mer hållbar värld hos oss!

__________________________________________________________________________

Följ oss via våra sociala kanaler!